loading ...
loading ...

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Eastreet – unikalnego projektu dedykowanego fotografii ulicznej i dokumentalnej z krajów regionu Europy Wschodniej. Nabór zdjęć trwa od 12 czerwca do 28 lipca 2017.

Eastreet to największa tego typu inicjatywa promująca fotografię Europy Wschodniej – do udziału w poprzednich edycjach zgłoszono łącznie ok 20 tys. fotografii od autorów z całego świata. W ramach poprzednich edycji zaprezentowaliśmy łącznie ponad 300 zdjęć autorów z 22 krajów, w formie wystawy oraz publikacji książkowej. Najbliższa odsłona Eastreet będzie miała premierę 20 października 2017 w Lublinie.

Kolejny raz pragniemy przyjrzeć się człowiekowi w przestrzeni publicznej krajów (szeroko rozumianej) Europy Wschodniej, poprzez niepozowane, spontaniczne zdjęcia, dokumentujące unikalne momenty, idee czy symbole. Zdjęcia, które być może pozwolą nam wizualnie opisać region, spojrzeć na Europę Wschodnią ponad stereotypami, granicami i różnicami, a jednocześnie zdefiniować ją, pokazać jej obecny stan i unikalne cechy. Celem Eastreet jest wspólne stworzenie złożonego i zróżnicowanego portretu regionu w formie zbiorowej wystawy i publikacji.

Wybrane przez zespół kuratorów fotografie zostaną jak co roku zaprezentowane w formie wystawy w galerii oraz równoległej wystawy plenerowej. Zostanie wydana specjalna publikacja książkowa prezentująca wszystkie zdjęcia oraz biogramy autorów. Każdy z autorów otrzyma od nas bezpłatnie publikację pocztą, wkrótce po otwarciu wystawy. Ponadto będzie ona dostępna podczas wernisażu oraz kolejnych pokazów, a także kolportowana wśród specjalnie wybranej grupy międzynarodowych instytucji, kuratorów i galerii.

Wernisaż Eastreet 4 odbędzie się 20 października 2017 w Lublinie, ale wystawa będzie podróżowała po premierowym pokazie. Poprzednie edycje mieliśmy okazję zaprezentować na festiwalach Organ Vida w Chorwacji, Kolga w Gruzji, Odessa/Batumi Photo Days w Gruzji i Ukrainie, oraz we Francji, Belgii, innych miastach Polski, a także jako slideshow w Tajlandii i na festiwalu Angkor Photo w Kambodży. Szacujemy, że Eastreet zobaczyło łącznie około 20.000 osób. Pragniemy dotrzeć z projektem Eastreet do możliwie dużej liczby odbiorców i promować fotografię i fotografów Europy Wschodniej zarówno wśród widzów, jak i wśród kuratorów, galerii, festiwali i innych instytucji.

Pragniemy rozwijać ideę projektu, aby był nie tylko wystawą, ale też platformą do komunikacji, integracji oraz edukacji autorów tworzących w regionie Europy Wschodniej. Dlatego najbliższa edycja wzbogacona będzie o cykl warsztatów skierowanych do zaawansowanych fotografów, a także o możliwość prezentacji własnych projektów. Eastreet to projekt oparty na społeczności fotografów i do niej kierowany, dlatego chcemy aby był realizowany wspólnie z Wami. Jeśli macie propozycje, sugestie lub pytania dotyczące Eastreet, bardzo prosimy o kontakt.

Liczymy na Wasze zdjęcia oraz zapraszamy do Lublina na wernisaż i wydarzenia towarzyszące w październiku! Pełny program ogłosimy już wkrótce. Prosimy też o pomoc w dotarciu z naborem do większej liczby osób – aby podzielić się z innymi, możesz skorzystać z linków poniżej:

Jak zgłosić zdjęcia

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi oraz o przesłanie razem ze zgłoszeniem możliwie pełnego i przemyślanego biogramu.

INFORMACJE I WYTYCZNE:

 • Nabór zdjęć trwa od 12 czerwca do 23 lipca 2017 (do północy EET). NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 28 LIPCA 2017.
 • Udział w projekcie i zgłoszenie zdjęć są bezpłatne.
 • Z autorami i autorkami wybranych zdjęć skontaktujemy się 23 sierpnia 2017. Tego samego dnia upublicznimy listę nazwisk.
 • Akceptujemy zdjęcia dokumentujące przestrzeń publiczną, należące lub nawiązujące do nurtu fotografii ulicznej, którą definiujemy jako niepozowane ujęcia człowieka (lub jego śladów, aktywności, środowiska, itp) w przestrzeni publicznej. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie serią (w odróżnieniu od fotoreportażu). Powinny przedstawiać unikalny moment, ideę, symbolikę, oraz być otwarte na interpretację.
 • Akceptujemy zdjęcia wykonane na terenie szeroko rozumianej Europy Wschodniej, wliczając kraje bałkańskie, Europe Południowo-Wschodnią oraz kraje Partnerstwa Wschodniego, Rosję i byłe republiki. Miejsce zamieszkania autora nie ma znaczenia.
 • Lista krajów, z których zdjęcia akceptujemy: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Grecja, Gruzja, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry.
 • Nie ma określonych ram czasowych, ale preferujemy zdjęcia współczesne i aktualne, tzn. wykonane po 2000 roku.
 • Nie ma określonych wymagań technicznych – akceptujemy zdjęcia wykonane dowolnymi formatami i urządzeniami, w tym mobilnymi, o ile plik umożliwia druk w formacie co najmniej A5.
 • Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć swojego autorstwa.
 • Akceptujemy zdjęcia w formacie JPG, dłuższy bok 1200px, 72dpi, maksymalnie 1MB na zdjęcie.
 • Każde zgłaszane zdjęcie powinno mieć nazwę wg schematu: IMIE_NAZWISKO_MIEJSCE_ROK_NR.JPG (gdzie „MIEJSCE” to kraj, w którym zdjęcie powstało, „ROK” to rok jego wykonania, „NR” to liczba porządkowa – 1, 2, 3, itd).
 • Do przesłania zdjęć za pomocą formularza wymagana jest działająca wtyczka Adobe Flash Playersprawdź.
 • Zgłaszając zdjęcia do udziału w projekcie Eastreet, oświadczasz, że jesteś ich autorem/autorką i posiadasz do nich stosowne prawa autorskie, oraz że dysponujesz wersją w jakości do druku, którą zobowiązujesz się przesłać do dnia 31 sierpnia 2017 (w razie wybrania Twoich zdjęć do projektu).
 • Szanujemy i traktujemy poważnie Wasze prawa autorskie i oświadczamy, że w żaden sposób nie będą przez nas naruszone lub przejęte.
 • W przypadku wyboru Twoich zdjęć przez kuratorów do udziału w projekcie, wyrażasz zgodę na ich prezentację w ramach wystawy, w towarszącej publikacji oraz slideshow, a także w materiałach promujących Eastreet (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, itp. – tam gdzie to możliwe, zdjęcia będą podpisane i zamieścimy link do Twojej strony). Zdjęcia nie wybrane przez kuratorów, nie będą przez nas używane w żadnym innym celu, niż tylko do samego procesu selekcji.

HARMONOGRAM:

 • 12 czerwca – 23 lipca 2017 – nabór zdjęć. Nabór przedłużony: 28 lipca 2017!
 • 23 sierpnia 2017 – ogłoszenie listy nazwisk
 • 23-31 sierpnia 2017 – czas na przesłanie plików w jakości do druku
 • 20 października 2017 – otwarcie wystawy Eastreet 4

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Back To Top