loading ...
loading ...

Sputnik Photos to międzynarodowy kolektyw utworzony przez fotoreporterów z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy poprzez swoje projekty badają i dokumentują codzienne życie Europy.

Fotografowie przyglądają się światu wokół nas i starają się go zrozumieć. Puszukują tego, co jest ukryte za fasadą rzeczy i zjawisk. Fotografowie Sputnik Photos pracowali w wielu krajach świata. Ich zdjęcia były publikowane między innymi w Time, Newsweek, Stern, Sunday Times Magazine, The New York Times, Le Monde 2. Są także zdobywcami licznych nagród konkursów fotografii prasowej, takich jak World Press Photo, Pictures of the Year International and the Canon AFJ Female Photojournalist Award. Obecnie Sputnik Photos pracuje nad nowym projektem “Stracone Terytoria” o byłych republikach Związku Radzieckiego. O podróżach na wschód, projektach indywidualnych i grupowych, o przyszłości Sputnika opowie Agnieszka Rayss – współzałożycielka stowarzyszenia.

Więcej o Sputnik Photos

Sobota, 11 lipca 2015, godz. 15:00
Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
Wykład prowadzony w języku polskim. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

*

Sputnik Photos is an international collective formed by photojournalists from Central and Eastern Europe, to examine and document the daily life of Europe.

The photographers look at the world around us and try to understand it. Searching for what is hidden behind the facade of things and ideas. Sputnik Photos’ photographers have worked in many countries around the world. Their pictures were published by Time, Newsweek, Stern, Sunday Times Magazine, The New York Times, Le Monde 2 and many others. They are winners of numerous awards, such as World Press Photo, Pictures of the Year International and the Canon AFJ Female Photojournalist Award. Today, Sputnik Photos is working on a new project called “Lost Territories” about the former Soviet Union republics. Agnieszka Rayss, photographer and collective’s co-founder, will speak about their their travels to the East, individual and group photography projects, and the future plans.

More about Sputnik Photos

Saturday, 11 July 2015, 15:00
Centre for Culture, Peowiakow Street 12, 20-007 Lublin
Meeting in Polish language. Admission free.

 

 


 

 

Education programme is organised with the financial support of the City of Lublin.
Blok edukacyjny został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

Lublin

 

Partner of the education programme: Centre for Culture in Lublin
Partner programu edukacyjnego: Centrum Kultury w Lublinie

CK

Back To Top