loading ...
loading ...

„Myślenie fotografią” to unikalna forma interaktywnego wykładu prowadzonego przez doświadczoną kuratorkę i edytorkę – Joannę Kinowską, podczas którego uczestnicy uczą się dobierać odpowiednią formę do prezentacji własnej twórczości fotograficznej.

Fotografia ma wiele odmian, w zależności od celu w jakim powstaje. Autorskie projekty zwykle wiele mówią o twórcy, czasem przez brak dystansu do własnej pracy – niestety zbyt wiele. Swoją fotografią dzielimy się z bardzo różnymi widzami i za pomocą przeróżnych środków. Warto swoją wypowiedź odpowiednio dopasować do sposobu prezentacji. Jak to zrobić? Jeśli masz kłopot z mówieniem lub pisaniem o swojej pracy, ułożeniem portfolio, edycją zdjęć do konkretnego celu – to spotkanie jest dla Ciebie. Joanna Kinowska jest historykiem sztuki, specjalizuje się w fotografii. Niezależna kuratorka wystaw fotograficznych, edytorka książek fotograficznych. Pracuje w Służewskim Domu Kultury, gdzie opiekuje się programami edukacyjnymi. W latach 2005–2014 pracowała w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, w dziale edukacji, zajmowała się m.in. programami związanymi z fotografią. Autorka tekstów o fotografii, wykłada w Akademii Fotografii w Warszawie.

Sobota, 11 lipca 2015, godz. 11:00
Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
Wykład prowadzony w języku polskim. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

*

“Thinking with Photography” is a unique form of an interactive presentation / lecture, during which participants will learn to choose the right form for presenting their own photographic work, lead by an experience curator and editor – Joanna Kinowska.

Photography has many variations depending on its purpose. Original projects usually say a lot about the creator, sometimes by lack of distance to their work – a little too much. We share our photographs with very different audiences and using various means. It is worth to have your statement adjusted to the presentation. How to do it? If you have trouble with speaking or writing about your work, creating a portfolio, editing images for a particular purpose – this lecture is for you. Joanna Kinowska is an art historian specializing in photography. Independent curator and editor of numerous exhibitions and photo books. She works in Służewski Dom Kultury, where she’s responsible for educational programs. In the years 2005-2014 she worked in Zachęta – National Gallery of Art, in the field of education, dealing with programs related to photography. Blogger, writer. Teaches at the Academy of Photography in Warsaw.

Saturday, 11 July 2015, 11am
Centre for Culture, Peowiakow Street 12, 20-007 Lublin
Lecture in Polish language. Admission free.

 

 


 

 

Education programme is organised with the financial support of the City of Lublin.
Blok edukacyjny został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

Lublin

 

Partner of the education programme: Centre for Culture in Lublin
Partner programu edukacyjnego: Centrum Kultury w Lublinie

CK

Back To Top